Renunțare de responsabilitate

Conținutul online și menținerea acestuia la zi

Echipa LohnTastik se străduiește să garanteze faptul că conținutul site-ului său este întotdeauna corect și actualizat. Informațiile de pe site-ul web sunt produse cu atenție și verificate în mod regulat pentru a se asigura că sunt actualizate. Având în vedere cantitatea uriașă de subiecte și informații, erorile nu pot fi eliminate în totalitate. Prin urmare, echipa LohnTastik nu poate garanta că tot conținutul de pe site-ul web este întotdeauna precis, corect și actualizat.

Fără avertisment prealabil, toate informațiile pot fi completate, eliminate sau modificate.


Calculator salariu brut net

Vă rugăm să folosiți lohntastik.de numai în scopuri informative și să nu luați de bun niciunul dintre rezultatele generate de instrumentul nostru. Noi (lohntastik.de și toate companiile asociate) nu suntem afiliați sau reprezentăm nicio agenție guvernamentală. În ciuda faptului că suntem unul dintre cele mai precise site-uri de calcul al salariului brut-net din Germania, acest calcul ar trebui folosit doar ca un ghid. Valorile finale ale impozitelor pot fi furnizate doar de către autoritățile respective.

Acest calcul nu are pretenția de a fi complet precis. Vă rugăm să folosiți datele doar pentru cercetări proprii și să nu vă bazați nicio decizie financiară sau formală pe rezultatele afișate pe site-ul nostru. Prin utilizarea acestui site, sunteți de acord cu acest lucru.


Datele statistice privind salariile sunt furnizate de biroul german de statistică.